Zdvižný sloupek HS má moderní design a je vhodný k polohování všeho druhu. Extrémně tichý, uvnitř umístěný stejnosměrný pohon má zdvižnou sílu max. 1200 N a rychlost posuvu až 35 mm/s. Pohon má vestavěné koncové spínače a 2 Hallové senzory. Vhodný zvláště k výrobě pracovišť pro sezení či stání. Vhodný pro krátkodobý provoz 10% (S3). Zástavbová délka Lmin 638 mm, Lmax. 1138 mm.

Podrobnější informace naleznete na našich internetových stránkách v katalogovém listu http://www.teatechnik.cz/zdvizny-sloupek-hs/ nebo Vám je rádi poskytnou naši technici.