Šneková soukolí

Šneková soukolí se používají pro převody mezi mimoběžnými hřídeli s úhlem 90°. Výhodou šnekových soukolí je možnost dosažení vysokých převodových poměrů, nízké hlučnosti, za určitých podmínek i samosvornosti. Nevýhodou je nižší účinnost oproti jiným typům ozubení.