Kroužky

Kroužky GP usnadňují používání klecí stejného typu. Doporučujeme řádné mazání a rovněž odpovídající těsnění.