Pojistné třecí spojky

Pojistné třecí spojky chrání stroje a zařízení proti škodám způsobené přetížením, rázy nebo blokováním. Funkce spojky se aktivuje v okamžiku, kdy dojde ke zvýšení kroutícího momentu nad povolenou přednastavenou mez a zabrání tak převodu nadměrného momentu k dalším součástem stroje.

Spojka RT - kroutící moment se nastavuje pomocí stavěcí matice nebo pomocí čtyř stavěcích šroubů

Spojka LC - řemenice, řetězové nebo ozubené kolo je vložené mezi dva třecí disky

Spojka RK - ochrana proti přetížení zařízení při spojení dvou hřídelí