Zubové spojky

Zubové spojky tlumí nárazy a vibrace a snižují hlučnost zařízení. Spojky se přizpůsobují nesouososti a přenáší axiální momenty. Stroje, ložiska a další součásti tak nejsou vystaveny nepříznivému vlivu dalších sil, které zvyšují jejich opotřebení.

Spojka GF - 2 náboje a nylonový věnec

Spojka GFA - 2 náboje a ocelový věnec