Zdvižné převodovky dodávané firmou T.E.A. TECHNIK jsou ideálním řešením pro aplikace vyžadující přesné silové a zdvihové pohyby. Jedná se o jednoduchou elektromechanickou hnací jednotku skládající se ze zdvižné převodovky, trapézového nebo kuličkového šroubu, elektromotoru a příslušenství.


Tento stavebnicový systém umožňuje dokonalé řešení pohonů za pomocí standardních komponentů.  Ze standardizovaných součástí lze sestavit zdvižné převodovky s výkonem od 2 kN až do 100 kN, ale je možné vyrobit zdvižné převodovky až do 1.000 kN užitného zatížení s rychlostí do 20 m/min a délkou zdvihu do 6000 mm.


Zdvižné převodovky systému TSE se vyrábí ve výsuvné a v rotační verzi. U provedení s rotujícím šroubem je trapézový šroub pevně spojen se šnekovým kolem a matice se tedy pohybuje nahoru a dolů. U převodovky s výsuvným šroubem je šnekové kolo opatřeno trapézovým závitem, který mění otáčivý pohyb na přímočarý pohyb šroubu. Pro přesnější aplikace lze použít kuličkový šroub.

Zdvižné převodovky TSE