Tento stavebnicový systém umožňuje dokonalé řešení pohonů za pomocí standardních komponentů. Vyrábí se ve dvou provedeních – s výsuvným a s rotujícím šroubem.
Provedení s rotujícím šroubem, zde je trapézový šroub pevně spojen se šnekovým kolem. Matice se tedy pohybuje nahoru a dolů. U převodovky s výsuvným šroubem je šnekové kolo opatřeno trapézovým závitem, který mění otáčivý pohyb na přímočarý pohyb šroubu.
Standardně se zdvižné převodovky vyrábí s rozsahem výkonu od 2 kN do 100 kN. Větší velikosti převodovek jsou na poptávku. Skříň převodovky je vyrobena ze slitiny hliníku. Mazání se provádí tukem. Zdvižné převodovky lze dodat na poptávku v provedení se zajišťovací maticí, s kuličkovým šroubem, s nerezovým trapézovým šroubem, s dvouchodým trapézovým šroubem.
Ke zdvižným převodovkám je k dispozici široká škála příslušenství jako např. ochranné měchy, ochranné trubky, příruby pro motor, koncové spínače, spojovací hřídele a další. Podrobnější informace naleznete v katalogu Zdvižné převodovky TSE, který je ke stažení na našich internetových stránkách nebo nás kontaktujte.